Là một nhân viên môi giới bất động sản, tôi luôn yên tâm và hài lòng khi làm việc với Anh Thiện, thông tin rõ ràng, minh bạch là điều tuyệt vời nhất.