Nhà mặt tiền Hẻm xe hơi 1979 – Huỳnh Tấn Phát

Hẻm xe hơi 1979 – Huỳnh Tấn Phát
Còn hàng
5,500,000,000 VNĐ
Diện tích 200 m2
Phòng ngủ 4
Phòng tắm 5

Nhà mặt tiền khu Omely – Đào Tông Nguyên

Omely – Đào Tông Nguyên – Nhà Bè
Còn hàng
6,500,000,000 VNĐ
Diện tích 320 m2
Phòng ngủ 4
Phòng tắm 5

Nhà mặt tiền hẻm xe hơi 1982 Huỳnh Tấn Phát

Hẻm 1982 Huỳnh Tấn Phát – TT. Nhà Bè:
Còn hàng
3,450,000,000 VNĐ
Diện tích 180 m2
Phòng ngủ 4
Phòng tắm 5

Nhà mặt tiền hẻm 2018 Huỳnh Tấn Phát – TT. Nhà Bè

Hẻm 2018 Huỳnh Tấn Phát – TT. Nhà Bè
Còn hàng
1,650,000,000 VNĐ
Diện tích 75 m2
Phòng ngủ 3
Phòng tắm 3

Nhà mặt tiền hẻm xe hơi 67 Đào Tông Nguyên – TT. Nhà Bè

Nhà mặt tiền hẻm xe hơi 67 Đào Tông Nguyên – TT. Nhà Bè:
Còn hàng
3,850,000,000 VNĐ
Diện tích 159 m2
Phòng ngủ 4
Phòng tắm 3
Diện tích 90 m2
Phòng ngủ 3
Phòng tắm 3

Nhà mặt tiền hẻm xe hơi 39 – Đặng Nhữ Lâm – TT. Nhà Bè

39 – Đặng Nhữ Lâm – TT. Nhà Bè
Còn hàng
3,550,000,000 VNĐ
Diện tích 135 m2
Phòng ngủ 4
Phòng tắm 3

Nhà mặt tiền hẻm xe hơi 2441 – Huỳnh Tấn Phát – Nhà Bè

hẻm 2441 – Huỳnh Tấn Phát – Nhà Bè
Còn hàng
2,050,000,000 VNĐ
Diện tích 100 m2
Phòng ngủ 4
Phòng tắm 3

Chính chủ cần bán nhà hẻm 1886/58 – Huỳnh Tấn Phát – Nhà Bè

hẻm 1886/58 – Huỳnh Tấn Phát – Nhà Bè
Còn hàng
1,450,000,000 VNĐ
Diện tích 63 m2
Phòng ngủ 2
Phòng tắm 3

Nhà sổ hồng riêng hẻm 1982 – Huỳnh Tấn Phát – TT. Nhà Bè

Hẻm 1982 – Huỳnh Tấn Phát – TT. Nhà Bè
Còn hàng
3,150,000,000 VNĐ
Diện tích 100 m2
Phòng ngủ 2
Phòng tắm 2

Nhà mặt tiền Hẻm xe hơi 1979 – Huỳnh Tấn Phát

Hẻm xe hơi 1979 – Huỳnh Tấn Phát
Bán
11 tháng ago
5,500,000,000 VNĐ
Diện tích 200 m2
Phòng ngủ 4
Phòng tắm 5

Nhà mặt tiền khu Omely – Đào Tông Nguyên

Omely – Đào Tông Nguyên – Nhà Bè
Bán
11 tháng ago
6,500,000,000 VNĐ
Diện tích 320 m2
Phòng ngủ 4
Phòng tắm 5

Nhà mặt tiền hẻm xe hơi 1982 Huỳnh Tấn Phát

Hẻm 1982 Huỳnh Tấn Phát – TT. Nhà Bè:
11 tháng ago
3,450,000,000 VNĐ
Diện tích 180 m2
Phòng ngủ 4
Phòng tắm 5

Nhà mặt tiền hẻm 2018 Huỳnh Tấn Phát – TT. Nhà Bè

Hẻm 2018 Huỳnh Tấn Phát – TT. Nhà Bè
Bán
11 tháng ago
1,650,000,000 VNĐ
Diện tích 75 m2
Phòng ngủ 3
Phòng tắm 3

Nhà mặt tiền hẻm xe hơi 67 Đào Tông Nguyên – TT. Nhà Bè

Nhà mặt tiền hẻm xe hơi 67 Đào Tông Nguyên – TT. Nhà Bè:
Bán
11 tháng ago
3,850,000,000 VNĐ
Diện tích 159 m2
Phòng ngủ 4
Phòng tắm 3
Bán
11 tháng ago
1,950,000,000 VNĐ
Diện tích 90 m2
Phòng ngủ 3
Phòng tắm 3
Bán
11 tháng ago
3,550,000,000 VNĐ
Diện tích 135 m2
Phòng ngủ 4
Phòng tắm 3

Nhà mặt tiền hẻm xe hơi 2441 – Huỳnh Tấn Phát – Nhà Bè

hẻm 2441 – Huỳnh Tấn Phát – Nhà Bè
Bán
12 tháng ago
2,050,000,000 VNĐ
Diện tích 100 m2
Phòng ngủ 4
Phòng tắm 3

Chính chủ cần bán nhà hẻm 1886/58 – Huỳnh Tấn Phát – Nhà Bè

hẻm 1886/58 – Huỳnh Tấn Phát – Nhà Bè
Bán
12 tháng ago
1,450,000,000 VNĐ
Diện tích 63 m2
Phòng ngủ 2
Phòng tắm 3

Nhà sổ hồng riêng hẻm 1982 – Huỳnh Tấn Phát – TT. Nhà Bè

Hẻm 1982 – Huỳnh Tấn Phát – TT. Nhà Bè
12 tháng ago
3,150,000,000 VNĐ
Diện tích 100 m2
Phòng ngủ 2
Phòng tắm 2